Utvikling av online gambling i Sør-Afrika

Parlamentet i Sør-Afrika ser på muligheter for legalisering av online gambling. Forslaget er ute til høring i disse dager.

Det er ulike synspunkter vedrørende legalisering av online gambling i Sør-Afrika selv om online gambling allerede eksisterer i landet.

Myndighetene er blant annet bekymret for hvitvasking av penger og andre ulovlige aktiviteter som kan komme i kjølvannet av en slik legalisering. I tillegg vil utbetalinger av online casino premier være vanskelig å spore. Dette kan føre til økte skatteunndragelser og andre ulovlige aktiviteter som myndighetene i Sør-Afrika har små muligheter til å følge opp.

Andre mener derimot at dersom en legalisering av online gambling ikke går i gjennom i dette høringsforslaget vil det ulovlige gambling markedet øke kraftig og føre til økte ulovlige aktiviteter, inkludert hvitvasking, skatteunndragelser, osv.

Vi venter i spenning på utfallet av høringsforslaget fra de sør-afrikanske myndighetene og håper at utfallet vil være det beste for alle involverte parter.