Regelendringer for nettkasinoer

I 2011 utgjorde regulerte innenriksmarkeder størsteparten av statsinntektene fra europeiske nettkasinoer. Tall fra GBGC viste at 51,3 prosent av inntektene kom fra innenriksmarkeder, og man forventer at dette tallet øker til over 60 prosent i 2012, særlig på grunn av nye lisensregler.

I følge direktøren for GBGC blir 2012 et avgjørende år for europeisk internettspilling. Hittil har nettsidene hatt lave skatter, men nå økes skattene. Man trenger også mange lisenser i stedet for bare én, slik det er nå.

Spania, Danmark, Tyskland og Hellas har begynt med nye lisenskrav og opptil 20 prosent skatt på nettkasinoenes inntekter. Hellas øker skattene til 30 prosent, og vil også skattlegge spillernes gevinster.

Selv om de nye skattene vil redusere kasinoenes inntekter betydelig, har de største aktørene godtatt endringene. Problemet er at nettsider uten lisens kan fortsette som før, og tjene like mye som i dag. Det er en bekymring i markedet for at disse sidene vil tiltrekke seg flere spillere og gjøre det vanskeligere for de med lisens å drive videre.